برچسب: http://www.aparat.com/takhtegaz

تفریحی و سرگرمی خودرو

حراج دو نماد فیلم‌های ترانسفورمرز

رودکسو
اتوبات‌ها و دسپتیکان‌‌ها برای دهه‌ها در کتاب‌ها، تلویزیون‌ها و سالن‌های سینما مشغول مبارزه بر سر «سایبرترون» بوده‌اند. البته همیشه اتوبات‌ها در جبهه خوب ماجرا قرار...