برچسب: phone

علمی و فناوری

تلفن ۱۴۰ ساله شد؛ اولین تماس تلفنی یک و نیم قرن پیش برقرار شد

رودکسو
احتمالا اختراع تلفن یکی از رویدادهای مهم تاریخ بشریت به شمار می‌آید؛ ۱۴۰ سال پیش در چنین روزهایی  الکساندر گراهام بل موفق به ثبت این...