کسب و کار

مهدکودک قبل از مدرسه خوب است؟

رودکسو
مزیت های فرستاندکودکان به مهدکودک و پیش‌ دبستانی قبل از مدرسه اجتماعی‌سازی کودک: مهدکودک و پیش دبستانی فرصتی را برای بچه‌ها فراهم می‌کند تا با...
کسب و کار

نقش حسابداری شرکتی در گزارشگری پایداری: رصد ابعاد سه‌گانه توسعه پایدار در عصر هوش مصنوعی

مقدمه: در دنیای پویای امروز که دغدغه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی به طور فزاینده‌ای در کانون توجه ذینفعان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، ارائه...