ISO 29993

کسب و کار

ایزو 29990| بررسی ویژگی‌ها، مزایا و اهمیت اقتصادی

رودکسو
ایزو 29990 که در سال 2010 به‌منظور ارائه یک مرجع مشترک برای ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی در زمینه طراحی، توسعه و ارائه آموزش‌و‌پرورش غیر‌رسمی منتشر شد،...