کسب و کار

ایزو 29990| بررسی ویژگی‌ها، مزایا و اهمیت اقتصادی

ایزو 29990| بررسی ویژگی‌ها، مزایا و اهمیت اقتصادی

ایزو 29990 که در سال 2010 به‌منظور ارائه یک مرجع مشترک برای ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی در زمینه طراحی، توسعه و ارائه آموزش‌و‌پرورش غیر‌رسمی منتشر شد، چند سالی است که به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. این استاندارد در بیش از 50 کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسط هزاران سازمان دولتی و خصوصی اجرا می‌شود. در ادامه علاوه بر ویژگی‌ها، کارایی، مزایا و ایزوهای مرتبط به اهمیت اقتصادی این ایزو نیز خواهیم پرداخت.

ایزو 29990 چیست؟

ایزو 29990 چیست؟

هدف ایزو 29990  ارائه یک مدل عمومی برای عملکرد حرفه‌ای و باکیفیت در عرصه آموزش و ارائه یک مرجع مشترک برای ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری است. این استاندارد بین‌المللی از اصطلاح «خدمات یادگیری» به جای «آموزش» به‌منظور تشویق تمرکز بر یادگیرنده و نتایج فرآیندهای آموزشی متمرکز بر یادگیرنده، استفاده می‌کند.

ایزو 29990 اساساً به دو بخش تقسیم می‌شود:

 • خدمات یادگیری؛ برای مثال، خدماتی شامل طراحی، ارائه و نظارت بر خدمات یادگیری
 • مدیریت برای ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری؛ برای ‌مثال، برنامه‌ریزی تجاری، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و همچنین مدیریت انسانی

این استاندارد در مقیاس بین‌المللی، معتبر و کاربردی است. مخاطب هدف ایزو 29990 نیز مؤسسات آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و مؤسسات ارائه‌دهنده هر نوع آموزش غیر‌رسمی، هستند.

مهم‌ترین مزایای ایزو 29990 برای موسسات آموزشی چیست؟

مهم‌ترین مزایای این ایزو عبارتند از:

 • ارائه راهنمایی‌های عملی برای ارائه و ارزیابی خدمات آموزشی
 • ارائه مدل مدیریتی برای مؤسسات
 • شفافیت خدمات آموزشی
 • مقایسه موسسه خود با دیگر موسسات بین‌المللی
 • تعریف فرآیندهایی برای تضمین کیفیت
 • بهبود کیفیت آموزش به‌ شیوه سیستماتیک
 • ارائه سیستم نظارت مستمر
 • ارائه مزایا برای فراگیران و کارآموزان
 • آموزش مبتنی بر نتایج
 • تمرکز بر مهارت‌های فنی فراگیران
 • بهبود تجربه یادگیری

تلاش برای احرااز این موارد می‌تواند موسسات را از دیگر مراکز مشابه در حوزه خدمات آموزشی متمایز کند. از دیگر مزایای عمومی ایزو 29990 می‌توان دو مورد زیر را برشمرد:

 • بهبود ارزش و افزایش قابلیت بازاریابی: کسب‌و‌کار شما با نشان‌دادن اینکه متعهد به تضمین یکپارچگی و عالی‌بودن برنامه‌های یادگیری است، دید جهانی و اعتماد عمومی به دست می‌آورد.
 • کاهش هزینه: با پیروی از استانداردهای موردنیاز برای ایزو 29990، خدمات غیرضروری را از فرآیندهای خود حذف می‌کنید.

درواقع شما می‌توانید با اقدام سریع، عواقب احتمالی و زیان‌های پولی را به حداقل برسانید و همزمان شرایط بازاریابی را برای خود بهبود ببخشید.

چرا به ایزو 29990 نیاز داریم؟

آموزش، سنگ بنای یک جامعه موفق و آینده‌نگر را تشکیل می‌دهد. به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر، نیاز به کارکنان و متخصصان واجد شرایط در حوزه آموزش رشد زیادی داشته است. در نتیجه، دامنه ارائه‌دهندگان آموزش و ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

در همین راستا، سازمان‌ها با اخذ استانداردهای مربوط به خدمات یادگیری از یک سو و استانداردهای مربوط به سیستم‌های مدیریتی از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری بیشتری خواهند داشت. این استانداردهای جدید به ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی، فرصت‌های جدیدی را برای ارائه خدمات چندوجهی و ترکیبی می‌دهند. در این بین ایزو 29990 با توجه به ویژگی‌هایش یکی از بهترین ایزوهایی است که یک موسسه آموزشی می‌تواند اقدام به اخذ آن کند.

بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری، برنامه‌هایی مشابه با یکدیگر ارائه می‌دهند با‌این‌حال، همه ارائه‌دهندگان مؤثر نیستند. با صدور گواهینامه ایزو 29990، شفافیت و قرابت برنامه‌های مختلف ارائه‌شده توسط بسیاری از ارائه‌دهندگان افزایش می‌یابد.

ایزو 29990 نه‌تنها برای سازمان‌هایی مفید است که به‌دنبال شرکای معتبر برای همکاری هستند بلکه به‌LSP ها یا همان ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری نیز توجه می‌کند و ثبات آنها را در ارائه خدمات باکیفیت و بهبود اثربخشی سازمانی تضمین می‌کند.

ایزوهای مرتبط با ایزو 29990 چیست؟

موارد زیر از استانداردهای مرتبط با ایزو 29990 هستند که یا در دسترسند یا در حال توسعه:

 • ISO 29993:2017: خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی
 • ISO 29991:2014: خدمات یادگیری زبان خارج از آموزش رسمی
 • ISO 29994: خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی به‌منظور ارائه خدمات آموزش از راه دور
 • ISO 29992: ارزیابی نتایج خدمات یادگیری
 • ISO 29995: یک ایزو به‌منظور تسهیل درک شرایط و تعاریف خدمات یادگیری

با توجه به پیچیدگی و تنوع بازار جهانی خدمات یادگیری، سازمان ایزو بعداً ISO 29993 را برای ارائه حداقل الزامات خدمات آموزشی منتشر کرد. در همان زمان این سازمان، ISO 21001 را توسعه داد تا بخش آموزش استاندارد سیستم مدیریت را نیز توسعه داده باشد.

اهمیت اقتصادی اخذ ایزو 29990 چیست؟

اهمیت اقتصادی اخذ ایزو 29990 چیست؟

دانش در حال تبدیل‌شدن به یک عامل کلیدی در مدیریت موفق یک شرکت در سراسر جهان است و آموزش به طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک خدمات کسب‌و‌کار‌محور در نظر گرفته می‌شود. برای این‌که بتوانید خود را به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات آموزشی در بازار متمایز کنید، ایزو 29990 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را ارائه می‌دهد که مخصوصاً برای ارائه‌دهندگان خدمات در بخش آموزش و پرورش طراحی شده است. با توجه به جهت‌گیری بین‌المللی ایزو 29990، این استاندارد امکان مقایسه و رقابت بیشتر در سطح ملی، اروپایی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

ایزو 29990 نه‌تنها ارائه‌دهنده خدمات آموزشی را به‌عنوان یک شرکت در نظر می‌گیرد، بلکه معلمان و فراگیران و سایر طرف‌های درگیر را نیز در چارچوب راهنمایی‌هایش در نظر دارد. اهمیت اقتصادی رو‌به‌رشد یادگیری در جامعه جهانی، فرصت‌های اقتصادی جدیدی مانند فعالیت‌های ایجاد‌شده توسط ارائه خدمات یادگیری را ایجاد کرده است.

ایزو 29990 اولین استانداردی است که توسط کمیته فنی ISO/TC 232 (خدمات آموزشی برای آموزش‌و‌پرورش غیررسمی)، توسعه یافته است. هدف از تدوین آن هم ایجاد چارچوب مناسب برای تهیه استانداردها در زمینه خدمات یادگیری غیررسمی است. عناصر اصلی این ایزو مواردی همچون تضمین کیفیت، اثربخشی آموزش، بهبود انتقال دانش و در‌عین‌حال افزایش شفافیت و مقایسه طیف خدمات آموزشیْ بیان شده است. ایزو 29990 به ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری کمک می‌کند تا توانایی خود را به‌منظور ارائه مداوم خدمات باکیفیت، بهبود اثربخشی سازمانی و کاهش هزینه‌های کلی کسب‌و کار بهبود بخشند.

اخذ ایزو 29990 از چه راهی ممکن است؟

از‌آن‌جایی که ایزو 29990 یکی از ایزوهای بین‌المللیْ به‌منظور سنجش استانداردهای یک موسسه آموزشی است و همین‌طور قرار است با اخذ آن بین یک موسسه با موسسات بین‌المللی دیگر، مقایسه شود، باید آن را از طریق موسسات معتبر و بین‌المللی دریافت ایزو در ایران، تهیه کنید تا هم اعتبار داشته باشد و هم از کارایی موثر آن اطمینان داشته باشید.

یکی از مراکز اخذ ایزو 29990، شرکت کیو سی بی است که به‌دلیل همکاری‌های بین‌المللی‌اش در زمینه ارائه انواع ایزو، می‌تواند خیالتان را بابت اعتبار و کارایی ایزو راحت کند. شرکت Q.C.B ITALIA یا Quality Certification Bureau Italia، یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده گواهینامه‌های بین‌المللی از کشور ایتالیا است. Q.C.B ITALIA با شعار کمک به مشتریان برای افزایش بهره‌وری با استفاده از سیستم‌های مدیریتی، فعالیت‌های مختلفی در جهت ارائه گواهینامه‌های ایزو در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی انجام می‌دهد.

پست های مرتبط

تکنیک‌های افزایش دایره لغات زبان ترکی و درک متون پیچیده

رودکسو

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان چیست و چه کاربردی دارد؟

رودکسو

راهنمای خرید تخته شاسی و زیردستی

رودکسو

پیام بگذارید